Слушать радио онлайн Слушать радио Ретро онлайн

Експертна грошова оцінка земельних ділянок

Экспертная оценка земли

Український земельний ринок розвивається доволі стрімко.

У такому випадку експертна грошова оцінка земельних ділянок є особливо важливою, оскільки відсутність актуальної та об'єктивної інформації про ринкову вартість земельної ділянки призводить до неможливості здійснення успішного оформлення документів для здійснення операцій з її відчуження (продажу, даруванню, тощо).

Для того щоб прийняти вигідне і економічно обґрунтоване рішення ще до укладення договору купівлі-продажу (дарування, тощо) земельної ділянки, насамперед, необхідно знати її вартість.

Саме тому грошова оцінка землі є першочерговим і важливим завданням.

Грошова оцінка землі є необхідною в таких ситуаціях:

 • при визначенні ринкової вартості земельної ділянки, у випадках оформлення договору оренди такої ділянки, передачі її в заставу, страхування, внесення до статутного капіталу підприємства тощо;
 • у разі прийняття вигідного та економічно обґрунтованого (управлінського) рішення;
 • при визначенні вартості земельної ділянки у випадках ліквідації (реорганізації ) або банкрутстві підприємства;
 • при оформленні банківського кредиту, в якому земельна ділянка віддається в заставу;
 • при приватизації земельної ділянки;
 • при відображенні справедливої (ринкової) вартості земельної ділянки (права оренди землі) у бухгалтерському обліку;
 • при зниженні фінансових ризиків в кредитуванні;
 • при визначенні розміру заподіяної шкоди;
 • при отриманні документального підтвердження вартості земельної ділянки (звіт з оцінки землі);
 • в інших ситуаціях.

Оцінка земельної ділянки - це визначення її ринкової вартості (визначення ринкової вартості права оренди земельної ділянки).

Ринкова вартість землі залежить від місця розташування, впливу безлічі зовнішніх факторів, наявності попиту і пропозиції на земельному ринку.

При здійсненні грошової оцінки землі необхідно враховувати наявність комунікацій, їх кількісний та якісний склад, в тому числі і можливість підключення до них.

Ринкова вартість земельної ділянки, у випадках її забудови, залежить від даних інженерно-геологічних (геодезичних) досліджень.

Вартість права оренди земельної ділянки також залежить від безлічі факторів, одними з яких є:

 • права орендаря;
 • термін дії права оренди;
 • цільове призначення земельної ділянки;
 • обтяження права оренди і права третіх осіб на об'єкт оцінки.

Методи, які використовуються при визначенні експертної вартості земельної ділянки

Згідно вимог, викладених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Законі України "Про оцінку землі", Методиці з експертної грошової оцінки земельних ділянок, експертна оцінка вартості земельної ділянки проводиться з використанням таких методів (підходів):

 • прибутковий метод (капіталізація чистого доходу від використання земельної ділянки);
 • порівняльний метод (порівняння вартості продажу аналогічних земельних ділянок);
 • метод залишку землі (враховуються витрати на земельні поліпшення).

Кожен, з перерахованих вище методів, має свої особливості.

Так, оцінка землі порівняльним (ринковим) методом є найбільш зручною так як цей підхід максимально враховує тенденції ринку землі. Разом з цим, експертна оцінка земельних ділянок виконана з використанням даного підходу може бути ускладнена, так як ринок землі в Україні ще остаточно не сформувався, а також через відсутність відомостей про коригувальні коефіцієнти і поправки.

Експертна оцінка землі, при якій використовується дохідний метод, проводиться в тих випадках, коли земля приносить прибуток у результаті господарської діяльності або у випадках оренди будівель і споруд, що знаходяться на земельній ділянці. У даному випадку вартість земельної ділянки відображає здатність приносити прибуток у майбутньому.

Експертна оцінка з використанням підходу залишку землі, використовується для оцінки земельних ділянок, на яких зроблені поліпшення. У даному випадку, визначення витрат на земельну ділянку здійснюється з використанням ринкової вартості таких поліпшень, з обов'язковим урахуванням найбільш вигідного їх використання.

Для проведення експертної оцінки земельної ділянки необхідно надати наступні документи**:

 • оригінал і 2 копії документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку;
 • оригінал і 2 копії паспорта власника земельної ділянки;
 • оригінал і 2 копії ідентифікаційного коду власника земельної ділянки;
 • оригінал і 2 копії документації із землеустрою (технічної документації/проекту відведення) на земельну ділянку;
 • оригінал і 2 копії технічного паспорту на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці (за наявності будівель і споруд);
 • оригінал і 2 копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, що розташоване на земельній ділянці (за наявності будівель і споруд);
 • інші додаткові документи, на вимогу оцінювача.

Вартість послуг з експертної оцінки земельних ділянок комерційного призначення, або власниками яких є юридичні особи (фізичні особи-підприємці), є індивідуальною і обумовлюється в кожному випадку окремо.

Фахівці ТОВ "АГРО" володіють багаторічним досвідом практичної діяльності у сфері експертної оцінки земельних ділянок, яка проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Строк здійснення оцінки, як правило, не перевищує трьох робочих днів** та обговорюється у кожному конкретному випадку індивідуально.

______________________________

* Перелік документів є орієнтовним, і стосується в основному земельних ділянок некомерційного використання, власниками яких є фізичні особи.

** При визначенні строку надання послуг враховуються тільки робочі дні, без Сб і Нд, а також інших святкових днів, визначених КЗпП України.

Кадастрова карта Державна геодезична мережа Карта адміністративно-територіального утрою


Конвертер


Що конвертуємо:
Я хочу перевести:

Результат:
Яндекс.Метрика